Standard

Główny panel serwisu monitorującego:

s5


Zakłada prezentująca profile startujących zawodników:

s3


Zakładka z dodatkowymi informacjami na temat wydarzenia:

Prezentacja logo sponsorów

s1

Relacja tekstowa z wydarzenia: 

s2

Ponadto zakładka zawiera prezentację profil trasy, automatycznie sporządzane listy rankingowe, wykaz zawodników wycofanych oraz miejsce na podłączenie streamingu video.


Panel sędziego:

s4

Z poziomu panelu sędziego można ponadto dokonywać korekt osiągniętych wyników (np. naliczać kary) czy edytować listę startową (np. uwzględniać zawodników wycofanych).