Przed startem

Obsługa wydarzenia przed startem obejmuje:

  • Dostarczenie przenośnych urządzeń monitorujących
  • Aktywację i test poprawności działania systemu monitorującego
  • Montaż

8643591766_27aabe5557_b