Internetowy serwis monitorujący

Najważniejsze funkcjonalności serwisu monitorującego BBTracker:

  • Tworzenie list startowych
  • Wizualizacja przebiegu trasy
  • Listy punktów kontrolnych wraz z naniesieniem ich na mapę trasy
  • Mapy trasy do wykorzystania na przenośnych urządzeniach nawigacyjnych
  • Miejsce na umieszczenie logo sponsorów oraz dodanie streamu video
  • Profil trasy
  • Automatycznie tworzone listy wyników
  • Panel sędziego
  • Panel zawodników

system